1. Az adatkezelő neve:
ARMA GROUP Kft.

2. Az adatkezelő címe:
9700 Szombathely, Gagarin utca 13. 1. emelet 2.

3. Elérhetőség:
[email protected]

4. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján, az online ajánlatkérő, illetve kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével félreérthetetlen beleegyezését adja az ott megadott személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett számára ismert, az ajánlatkéréssel és az ügyfélkapcsolat kialakításával függ össze. Az adatkezelő az adatokat csak az itt előre meghatározott célokkal összefüggésben használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat időtartamára korlátozott, az adatok törlése az ügyfélkapcsolat megszűnése után történik.

8. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

9. Hirdetési tájékoztatás:
Az adatkezelő weboldala minőségének javítása érdekében a Google Analytics rendszer segítségével is nyomon követi weboldalai felhasználási szokásait. A szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak az adatkezelő részére, nem nyújtanak viszont semmilyen információt a weboldalak látogatóinak kilétét illetően.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetési beállítások (http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) kezelője segítségével, a külső szolgáltatók cookie-jai pedig a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatóak le.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Személyes adatai kezeléséről az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az alábbi űrlap kitöltésével teheti meg: Adat kérés űrlap. Továbbá az érintett bármikor kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).